Prihlásenie

Vyhlásenie

Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa GDPR. Týmto dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti Jazyková škola Kaltihea s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov v rozsahu horeuvedených údajov a údajov o mojej jazykovej urovni.

  • Vrátime vám peniaze, ak vás nenaučíme rozprávať
  • Vlastné tempo pri štúdiu jayzka
  • Individuálna výučba cez skype
  • Učebné materiály v cene kuzru

Ikonka

Prihlasovací formulár