Ako to funguje

Základom individuálneho štúdia v súkromnej jazykovej škole Kalithea je:

research-img

1. Individuálny prístup – mentoring

Každý študent bude mať k dispozícií mentora, s ktorým si spoločne nastavia plán výučby a cieľ. Študent je na hodine sám, mentor sa prispôsobuje vášmu tempu, a učí Vás to, s čím máte problémy iba Vy. Rozprávanie Vám umožní overiť si v praxi to, čo ste napočúvali. Mentor vám pomôžeme začať si veriť v komunikácii v anglickom jazyku.

research-img

2. Počúvanie a čítanie originálnych anglických textov

Hovoríme presne tak, ako sme to odpozorovali vo svojom okolí. Keďže v škole sa hovorilo minimálne po anglicky, tak sme sa to tam nenaučili. Ľudia, ktorí žijú v zahraničí, to majú napočúvané, tak hovoriť vedia. Pravidelné počúvanie a čítanie nahlas Vám umožní rýchlejšie si osvojiť:

  1. Konverzáciu a výrazy používanie v angličtine, nie preložené vety, ktoré sa vôbec nepoužívajú.
  2. Správny prízvuk a porozumenie. Keď sa naučíte s porozumením počúvať, naučíte sa z polovice komunikovať.
  3. Kultúru spojenú s daným jazykom. Dostanete ďalšiu príležitosť priamo z nej čerpať.
  4. Gramatiku. Ľahšie osvojenie si tvorby otázok a odpovedí, jednotlivých časov, ktoré sa používajú presne v daných situáciách.
research-features_img

Je dokázané, že človek si zapamätá: